Financi√ęle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen - Algemene Informatie

 1. VAPZ
 2. Wat
 3. Voor Wie
 4. Wat is het fiscaal voordeel
 5. Wat is de eindbelasting
 6. Keuze
 7. Premiebetalingen
 8. Ik heb al een VAPZ maar gezien het betere rendement bij een andere partij wens ik over te schakelen...
 9. Ik heb een vennootschap, en dan ?

Terug naar het vorige scherm!

VAPZ
Vapz of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is een super fiscaal voordelig pensioenplan. Bij pensionering ontvangt u het opgebouwde spaarkapitaal. Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt gemiddeld slechts 700 € per maand.


Terug naar menu
Wat
Het VAPZ, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is in eerste instantie bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal voor de zelfstandige. Het VAPZ behoort tot de tweede pijler of collectieve pijler van ons Belgisch pensioensysteem. Het max. bedrag dat kan gespaard en dus afgetrokken worden, is voor een zelfstandige in hoofdberoep 2.686,04€ voor 2008, voor het sociaal VAPZ is dit zelfs 3.090,44€.

Terug naar menu
Voor Wie
Voor zelfstandigen in hoofdberoep met inbegrip van zelfstandige bedrijfsleiders van vennootschappen. Zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat hun beroepsinkomen hoger is dan 9792,99€ per jaar. (min. premie is 100€). Ook voor starters van een zelfstandige activiteit is het VAPZ een goeie zaak. Voorwaarde om een VAPZ af te sluiten is dat er geen achterstand is met de betalingen van het sociaal statuut.


Terug naar menu
Wat is het fiscaal voordeel
De premies van een VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage tot 8.17 % van het referentie-inkomen van drie jaar geleden met een min. van 100€ en een max van 2.686,04€. De gestorte premies zijn aftrekbaar in het jaar van de storting als beroepskosten aan het marginale tarief, dus een fiscale winst die kan oplopen tot 53.50 %.

Bovendien zullen de premies van een VAPZ ervoor zorgen dat een zelfstandige MINDER SOCIALE BIJDRAGEN dient te betalen. Vandaar de slogan tot 70 % fiscaal voordeel met VAPZ. De sociale bijdragen worden immers berekend op basis van de beroepsinkomsten van een zelfstandige na aftrek van de premies van een VAPZ. Bijgevolg betaalt een zelfstandige minder sociale bijdragen. De verzekeringstaks is ook bijzonder voordelig nl 0 %.

Terug naar menu
Wat is de eindbelasting
Op pensioenleeftijd wordt een RIZIV-bijdrage ingehouden van 3.55 % op het opgebouwde spaarkapitaal. Het saldo wordt volgens het principe van de FICTIEVE RENTE belast. Dit wil zeggen dat het pensioenkapitaal in een rente wordt omgezet. Bijvoorbeeld aan 65 jaar is dat 5 %. Bij jongere leeftijden zijn deze percentages lager.

Concreet betekent dit dat men gedurende 10 (indien pensioen op 65) of 13 jaar (indien vroeger op pensioen dan 65) aangifte moet doen van een bepaald percentage van het kapitaal in de belastingsaangifte. Vergeet niet dat eens men op pensioen is en men dient het kapitaal bij zijn inkomsten te voegen, de inkomsten veel lager zijn nl. pensioen en de belastingen vrijwel verwaarloosbaar zullen zijn.

Die eindbelasting wordt geheven op 80 % van het ontvangen kapitaal, zonder de bonus, indien men op pensioen gaat op 65- jarige leeftijd. Let wel : de belasting wordt geheven op het gewaarborgd kapitaal zonder de bonus.

Terug naar menu
Keuze
Er zijn twee soorten VAPZ nl gewone en het sociale VAPZ (sinds 1 januari 2004). Kenmerk is dat minimum 10 % van de VAPZ-premie moet gespendeerd worden aan zogenaamde solidariteitsprestaties. Dit zijn vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, forfaitaire kostenvergoeding bij ernstige ziekte... Bij een sociaal VAPZ kunnen er altijd 15 % meer premies dan bij een gewoon VAPZ afgetrokken worden. Op die manier klimt het maximumpercentage van 8.17 % naar 9.40 % met een maximum van 3.090,44€ voor 2008.


Terug naar menu
Premiebetalingen
Omdat de premie meestal toch een behoorlijke extra uitgave betekent, wordt ze vaak niet in één keer betaald. Bij de meeste maatschappijen is het dan ook mogelijk per kwartaal of zelfs per maand te betalen.

TIP : Het kan interessant zijn om de premie (indien haalbaar) in het begin van het jaar en in éénmaal te storten. De premie brengt immers al intresten op vanaf de werkdag volgend op de storting. Dit geldt niet alleen voor de gewaarborgde rente, maar ook voor de bonus. Door eerder te storten beginnen ook uw premies eerder te 'renderen'. Vermits het totale rendement van een VAPZ hoger ligt dan wat u voor het ogenblik op een spaarrekening krijgt, is het interessanter om de premie al bij het begin van het jaar te storten i.p.v. het geld langer op uw spaarrekening te laten staan. Deze redenering is heel zeker van belang voor de formule met kapitaalgarantie. In die formule bestaat het rendement uitsluitend uit bonus. In dat geval heeft u er natuurlijk nog meer baat bij om de premie al bij het begin van het jaar te storten.


Terug naar menu
Ik heb al een VAPZ maar gezien het betere rendement bij een andere partij wens ik over te schakelen...
Het is toegelaten :
 • het stopzetten van een bestaand contract VAPZ en het afsluiten van een nieuw contract VAPZ. 
 • het is mogelijk uw verworven reserves van uw oud contract over te dragen naar uw nieuw contract en dit volledig belastingvrij. Dit is enkel mogelijk indien uw oud contract niet dateert van voor 1/1/2004.


Terug naar menu
Ik heb een vennootschap, en dan ?
De premies VAPZ kunnen betaald worden door uw vennootschap (idem voor uw bijdragen voor het sociaal statuut en uw mutualiteitsbijdragen).

Terug naar menu

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.