Financi√ęle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Sparen 4de Pijler Niet Fiscaal - Algemene Informatie

  1. De vierde pijler, niet te verwaarlozen.
Terug naar het vorige scherm!

De vierde pijler, niet te verwaarlozen.
Buiten de drie gekende pijlers wordt iedere Belg ook nog eens persoonlijk aangemoedigd om te sparen voor de oude dag. Met persoonlijk sparen en/of beleggen denken wij aan : spaarrekeningen, obligaties, aandelen enzvoort.

Hiervoor zijn tal van gespecialiseerde producten op de markt, die speciaal bestemd zijn om te sparen voor de oude dag.

De vierde pijler, niet te verwaarlozen.


Steeds meer financiële instellingen commercialiseren onder de noemer "vierde pijler" een reeks producten die geen fiscale voordelen bieden. Dit onderscheid is vooral marketinggebonden: dit zijn ook producten waarvoor men individueel kiest en die dus… behoren tot de derde pijler. Bovendien zijn deze beleggingen ook mogelijk buiten de "pensioencontext". Maar we geven toe dat deze "vierde" pijler een grote deugd heeft: hij herinnert er immers aan dat het niet noodzakelijk evident zal zijn om tijdens uw pensioen uw levensstandaard aan te houden, zelfs als u uw wettelijk pensioen combineert met een groepsverzekering en pensioensparen. Vandaar het nut van andere beleggingen.

Dit aanvullende pensioensparen is vaak gebaseerd op gemeenschappelijke beleggingsfondsen. De beleggers zijn maar al te goed vertrouwd met de brede waaier van beveks die banken aanbieden. De verzekeraars hebben dan weer levensverzekeringen ontwikkeld waarvan die van tak 21 en tak 23 steeds meer succes kennen.

Tak 21 omvat de levensverzekeringen met gegarandeerde rentevoet: kapitaalsgarantie en een gegarandeerd minimumrendement.
Tijdens de zwakke beursperiode van 2001 tot 2004 namen deze verzekeringen – die een grote zekerheid en een groter rendement dan een spaarboekje bieden – een hoge vlucht.
Tak 21 kan ook passen in het kader van het pensioensparen (met fiscaal voordeel).
Tak 23 omvat de levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. Hier is er geen enkele garantie, aangezien alles afhangt van de beursfondsen. Maar er zijn mogelijkheden om een mooie meerwaarde te realiseren. En uiteenlopende profielen – defensief, neutraal, agressief – voor elk type van belegger.

Een kwestie van beleggingshorizon.

Een ideale mix is deze twee producten met elkaar te combineren en zo de zekerheid van tak 21-producten te koppelen aan het stijgingspotentieel van tak 23-producten. Een dergelijk plan past dan wel in de optiek om het financi√ęle vermogen op het moment van het pensioen te optimaliseren, maar het evenwicht tussen de twee takken periodiek te herzien, zoals het geval zou zijn bij een portefeuille met obligaties en aandelen. Hoe dichter de vervaldag bij de pensioenleeftijd valt, hoe meer je het aandelensegment (of tak 23) kan verlagen en hoe meer het segment ‘obligaties en beleggingen zonder verrassingen’ verhoogd kan worden.

Terug naar menu

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.