Financi√ęle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Lange Termijn Sparen Fiscaal - Algemene Informatie

 1. Wie?
 2. De bijdragen?
 3. Hoe lang?
 4. De begunstiging?
 5. Bewijs voor de fiscus?
 6. Belasting op de uitkering?

Terug naar het vorige scherm!

Wie?
Iedere belastingplichtige die beroepsinkomsten heeft, ook de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner ‘zonder beroep’ (huwelijksquotiënt). Indien hij/zij voor zijn 65e verjaardag begint. Het is toegelaten ten hoogste zes maanden te antedateren.

Terug naar menu
De bijdragen?
Moeten definitief gestort zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Buiten elke wettelijke verplichting. Maximum 6% van het nettoberoepsinkomen 2008 + € 149,40 met een absoluut plafond van € 1990 (inkomstenjaar 2008). Dit plafond wordt jaarlijks geindexeerd.

Terug naar menu
Hoe lang?
Minimumlooptijd van de overeenkomst is 10 jaar indien de overeenkomst voordelen biedt bij leven van de belastingplichtige. Deze grensleeftijden hebben ook betrekking op de bijvoegsels: voorbeeld verlenging van duur, verhoging van de kapitalen (uitgezonderd: verhoging van kapitalen ingevolge de indexclausule, als die in het contract stond voor de bedoelde grensleeftijden). De overeenkomst mag dan niet vervallen voor de normale pensioenleeftijd (65 jaar voor vrouwen en voor mannen); ze mag dus wel vervallen na deze leeftijd. Er is geen minimumlooptijd voor een overeenkomst met uitsluitend voordelen bij overlijden (uitzondering: SSV, minimum 3 jaar)

Terug naar menu
De begunstiging?
Overeenkomst met uitsluitend voordelen bij overlijden
 1. verzekeringsnemer en verzekerde moeten dezelfde persoon zijn
 2. de begunstigde bij overlijden moet zijn:de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner ofwel een bloedverwant in de 1e of 2e graad (geadopteerde kinderen zijn gelijkgesteld).
Overeenkomst met uitsluitend voordelen bij leven Verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde moeten dezelfde persoon zijn.

Overeenkomst met voordelen bij overlijden en leven
 1. Verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven moeten dezelfde persoon zijn.
 2. De begunstigde bij overlijden moet zijn: de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner ofwel een bloedverwant in de 1e of 2e graad (geadopteerde kinderen zijn gelijkgesteld).
NOTA: indien de ‘eerste begunstigde bij overlijden’ overlijdt en de ‘tweede begunstigde bij overlijden’ geen bloedverwant is in de eerste of tweede graad, dan komen de bijdragen nog steeds in aanmerking voor fiscale vermindering. Daarentegen geniet de alleenstaande, die geen bloedverwanten heeft in de eerste of  tweede graad, niet van de fiscale vermindering, tenzij hij een overeenkomst aangaat die in geen voordelen bij overlijden voorziet.

Terug naar menu
Bewijs voor de fiscus?
Als de bijdrage de eerste keer voor belastingvermindering in aanmerking komt, moet een fiscaal attest bij de aangiftebrief gevoegd worden. Alle volgende jaren moet het kwijtschrift, een fotokopie daarvan of een ander attest van de maatschappij bij de aangifte gevoegd worden als bewijs van de werkelijke betaling.

NOTA: In principe is het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering het nominale bedrag van de premie, vermeerderd met de daaraan verbonden kosten en lasten (Bulletin Belastingen 1970, nr 840).

Terug naar menu
Belasting op de uitkering?
(Indien de bijdrage ooit recht heeft gegeven op belastingvermindering)

WAT WORDT BELAST?
Bij leven: de kapitalisatie van de netto premies tegen 3,50% met einddatum op 60-jarige leeftijd, theoretische afkoopwaarde op 60 jaar voor de overeenkomst met einddatum op 65-jarige leeftijd.

Bij overlijden: de verzekerde bedragen

TARIEF
Kapitaal belast tegen 10% (16,5% voor de kapitalen gevormd met de bijdragen, gestort voor 01.01.1993).
De uitkering kan in principe alleen:
 • bij het normale verstrijken op de einddatum van de overeenkomst (65 jaar)
 • in één van de vijf jaren die het normale verstrijken van de overeenkomst voorafgaan; en dit voorzover de verzekerde kapitalen niet genieten van het stelsel der omzettingsrenten
 • bij overlijden van de verzekerde. Kapitaal belast tegen 33%1) (marginaal tarief voor het gedeelte gevormd met bijdragen, gestort voor 01.01.1992)
 • bij uitkering op elk ander tijdstip; en voorzover de verzekerde kapitalen niet genieten van het stelsel der omzettingsrenten.
Tijdelijke belasting van de omzettingsrente
 1. Verzekerde kapitalen van schuldsaldoverzekeringen voorzover ze een hypothecair krediet waarborgen.
 2. Verzekerde kapitalen die een hypothecair krediet aflossen.
Tijdelijke belasting:
 • Indien het kapitaal werd opgenomen voor het jaar van de 65ste verjaardag moet de rente 13 jaar worden aangegeven.
 • Indien het kapitaal op een andere leeftijd werd opgenomen, moet de rente 10 jaar worden aangegeven


Terug naar menu

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.