Financi√ęle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Gebruiksvoorwaarden

Terug naar het vorige scherm!

Gebruiksvoorwaarden website beleggenensparen.be

ONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER BELEGGENENSPAREN U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEBSITE!
Ik ben zelf NIET actief in de financiële sector en doe deze aanvraag NIET in opdracht van iemand in de financiële sector.
Beleggenensparen biedt u deze website (www.beleggenensparen.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website www.beleggenensparen.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

Beleggenensparen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning.

2. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Beleggenensparen controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. BeleggenenSparen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar deze site verwijst. Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creeren vragen wij u in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de webmaster: info@beleggenensparen.be

3. Eigendomsrechten
Als gebruiker van de website heeft u het recht om de informatie ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden. BeleggenenSparen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met beleggenensparen, webmaster: info@beleggenensparen.be

5. Aanvragen van een vergelijking
Ik ben er mij van bewust en verklaar mij akkoord met het volgende :
-Wanneer ik een vergelijking mail aanvraag en ik ben zelf actief ben in de financiŽle sector, of ik vraag deze vergelijking mail aan in opdracht van iemand die actief is in de financiŽle sector wordt mij een forfetaire kost aangerekend van 50 Ä.
-Wanneer ik nadien een afspraak maak met ťťn van de onafhankelijke financiŽle planners en ik zelf actief ben in de financiŽle sector, of ik maak deze afspraak in opdracht van iemand die in de financiŽle sector actief is wordt mij een forfetaire kost aangerekend van 300Ä.


sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.