Financi√ęle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Beleggen met vast rendement - Beleggen met kapitaalsgarantie
Algemene Informatie

  1. Beleggen met vast rendement
  2. Beleggen met kapitaalsgarantie
Terug naar het vorige scherm!

Beleggen met vast rendement
Bij beleggen is de 'hoofdregel': hoe meer beperkingen over je geld, hoe hoger de rentevergoeding zal zijn. Je ontvangt immers een hogere vergoeding omdat je je geld tijdelijk niet (direct) tot je beschikking kunt hebben.

Dikwijls geldt ook: hoe hoger het aangeboden rendement, hoe groter het risico is dat je ( een gedeelte van ) uw inleg kunt kwijt raken. Je wordt door de hogere rendementen immers beloond voor het risico dat je gelopen hebt. Wie van zekerheid houdt kiest voor sparen. Je weet van tevoren, als je een spaarrekening opent, hoeveel rente je ontvangt. Zo kun je precies uitrekenen hoeveel geld je over een jaar op je spaarrekening hebt.

Het rendement bij een spaarrekening wordt gewoon 'rente' genoemd en wordt periodiek bijgeschreven op de rekening. Het rendement van beleggingen kan uiteenlopen van dividenduitkeringen, verkoopwinst of meerwaarde. Bij sparen is je geld meestal (vrij) snel beschikbaar. Hoe langer je je geld wilt afstaan, hoe hoger de beloning zal zijn. Om deze reden wordt op een spaarrekening een hogere rente gegeven dan op een lopende rekening. De rentevergoeding over een 2- jaarsdeposito rekening is weer hoger dan op een spaarrekening. In regel is het zo dat hoe langer je het geld vast zet, hoe hoger de rente dus zal zijn.

Maar, lang vastzetten heeft ook een nadeel. Als je namelijk het geld op je bankrekening toch nodig blijkt te hebben, dan moet je (vaak)een boeterente betalen. De een heeft wat meer geld dan de ander. Indien je van een bepaald geldbedrag niet direct afhankelijk bent om te leven kun je overwegen om te gaan beleggen.

Wanneer je een bepaalde langere termijn voor ogen hebt waarin het doel gerealiseerd moet worden, kan beleggen een aantrekkelijke keuze zijn. Wie gaat beleggen kan risico’s nooit helemaal uitsluiten. Je loopt altijd de kans om (een deel van) je inleg kwijt te raken. Daarom is het belangrijk de algemene voorwaarden, prospectus en financiële bijsluiter volledig en aandachtig te lezen alvorens een beslissing te nemen.

Houdt ook rekening met het risicoprofiel dat het product inhoudt. De verwachting is dat een hoger risicoprofiel voor een groter rendement zal zorgen. Echter, dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Momenteel zijn er op de markt ook producten die een hoog vast rendement opleveren die weinig of geen risico’s inhouden.

Terug naar menu
Beleggen met kapitaalsgarantie
In onzekere tijden grijpen beleggers vaak terug naar instrumenten die hen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie bieden. Ook beginnende beleggers zetten vaak hun eerste beleggersstappen via deze gestructureerde beleggingsfondsen. Ze willen wel wat risico nemen, maar toch het verlies zoveel mogelijk beperken. Maar is je kapitaal wel echt beschermd, hoe werken deze fondsen en waarop moet je letten ?

1. Wat is een beleggingsfonds met kapitaalbescherming?

Als een financiële instelling een beleggingsfonds met kapitaalbescherming uitgeeft, dan wil dat zeggen dat je op de eindvervaldag van het beleggingsfonds je ingelegde kapitaal gegarandeerd terugkrijgt. Als je dus 1.000 euro investeert in het beleggingsfonds, dan krijg je op de eindvervaldag (bijvoorbeeld 5 jaar later) ook 1.000 euro terug, zelfs al is het onderliggend actief gedurende die jaren fors gedaald.

Toch zijn er aantal punten die aandacht vereisen.

Eerst en vooral krijg je op de einddatum slechts je nominale inleg terug, waarmee je (omwille van de inflatie) minder kan kopen dan 5 jaar geleden. Je krijgt dus wel 1.000 euro terug, maar die 1.000 euro is niet evenveel waard als toen je ze voor het eerst investeerde. Daarnaast is de kapitaalbescherming bij vele financiële instellingen slechts gegarandeerd na kosten. Dat wil zeggen dat je de in- en uitstapkosten altijd moet betalen. De eenmalige transactiekosten van beleggingsfondsen schommelen meestal tussen 1 en 5 procent, ofwel bij aankoop of bij verkoop. Je bent dus al snel 30 euro (3% van 1.000 euro) kwijt.

2. Hoe werken beleggingsfondsen met kapitaalgarantie?

Bij beleggingsfondsen die kapitaalbescherming bieden, wordt de investering van de belegger (bvb. 1.000 euro) onderverdeeld in twee delen: een deel dat voor de kapitaalbescherming moet zorgen en een deel waarmee de belegger zal kunnen meegenieten van goede (of minder goede) prestaties van een onderliggend actief. Het eerste (en meestal ook grootste) deel dat voor de kapitaalbescherming moet zorgen, zal belegd worden in financiële instrumenten met een vast inkomen. Meestal worden daarvoor zerobonds of nulcouponobligaties voor gebruikt. Deze obligaties keren geen jaarlijkse rente uit, maar worden fors onder pari (goedkoop) uitgegeven. Een zerobond met een looptijd van 5 jaar en een rentevoet van 6 procent, zal uitgegeven worden aan 747,26 euro. Wanneer de obligatie na 5 jaar afloopt, krijgt de financiële instelling 1.000 euro (a pari) terug voor de obligatie, waarmee ze jouw kapitaalgarantie gefinancierd heeft.
Een tweede, kleiner deel (in ons voorbeeld 252,74 euro), zal gebruikt worden om te beleggen in een onderliggend actief. Om met een kwart van de ingelegde waarde toch een aantrekkelijk rendement te kunnen aanbieden, wordt meestal niet belegd in individuele aandelen, maar in afgeleide producten. Deze afgeleide producten hebben een hefboomwerking, waardoor ze een groot rendement kunnen bieden, met een relatief beperkt kapitaal. De afgeleide producten die bij beleggers het best bekend zijn, zijn opties en turbo's, maar financiële instellingen hebben honderden afgeleide producten ter beschikking, waar particuliere beleggers geen toegang tot hebben.
Als de onderliggende waarden gestegen zijn, dan krijg je een aantrekkelijk rendement bovenop je gegarandeerd kapitaal. Als de onderliggende waarden gedaald zijn, dan krijg je toch je inleg terug, ook al is die door de inflatie intussen een stuk minder waard geworden.

Terug naar menu

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.